İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Pist Ve Taksi Yolu BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama),Apron BK (Beton Kaplama) Olarak Yapılmıştır.

YER

Kastamonu

SÖZLEŞME TARİHİ

13.07.2011

KESİN KABUL TARİHİ

17.03.2014

Sertifikalar &
Üyelikler