İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Pist Banketleri 7,5 Metre BK (Beton Kaplama) Olarak Yeniden Yapılmıştır.

YER

Antalya

SÖZLEŞME TARİHİ

29.08.2008

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

21.11.2008