İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Pist ,Taksi Yolu BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama) Olarak Yapılmıştır.

YER

Antalya

SÖZLEŞME TARİHİ

21.01.2008

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

11.11.2008