İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Pist BK (Beton Kaplama) Olarak Yapılmıştır. Yer Altı Ve Üstü Suları Drene Edilmiştir.

YER

Çanakkale

SÖZLEŞME TARİHİ

04.12.2012

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

14.07.2014