İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Mevcut pistin yeniden yapımı, mevcut apron ve pistin beton kırımı ve temel kazısı işleri ve temel dolgusu imalatının tamamlanarak drenaj ve elektrik altyapı işleri.

YER

Gaziantep

SÖZLEŞME TARİHİ

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

26.06.2015

04.08.2016