İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Gaziantep Havalimanı Pist Rehabilitasyonu

YER

Gaziantep

SÖZLEŞME TARİHİ

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

08.07.2013

27.08.2014