İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Mevcut apron ve pistin gerekli beton kırımı, temel kazısı işleri ve temel dolgusu işlerinin tamamlanarak beton kaplama imalatının yapılarak tamiri, drenaj ve elektrik altyapı işleri.

YER

Nevşehir

SÖZLEŞME TARİHİ

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

26.12.2016

23.10.2017