İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Yeni emergency pist ve bağlantı yolları yapımı, gerekli kazı ve dolgu işleri, drenaj sistemleri, asfalt yapımı, elektrik elektronik altyapı ve yaklaşmalar, çevre güvenlik duvarı yapımı.

YER

Kars

SÖZLEŞME TARİHİ

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

20.07.2016

11.11.2018