İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

25m yüksekliğinde geosentetik duvar yapımı, 12m yüksekliğinde taş duvar yapımı ve 6 km’lik çevre yolu yapımı ile havalimanı alanındaki eğimli arazinin gerekli kazı ve dolgu işleri yapılarak rehabilitasyonu, gerekli drenaj ve elektrik altyapısının imalatı işleri.

YER

Kastamonu

SÖZLEŞME TARİHİ

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

05.01.2017

13.12.2018