İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Pist Ve Taksi Yolu BSK (Bitümlü Sıcak Kaplama),Apron BK (Beton Kaplama) Olarak Yapılmıştır.

YER

Kastamonu

SÖZLEŞME TARİHİ

13.07.2011

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

14.12.2012