İŞVEREN

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

PROJE KAPSAMI

Katlı kavşak yapım işi

YER

Ankara

SÖZLEŞME TARİHİ

14.09.2021

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

27.05.2022