KONYA

İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Temel kazısı işleri ve temel dolgusu imalatının tamamlanarak beton kaplama ile yeni taksiyolu imalatının gerekli drenaj ve elektrik altyapı işleri ve bariyer binası inşaatının yapılması

YER

Konya

SÖZLEŞME TARİHİ

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

11.06.2015

09.06.2016