İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Mevcut ana pist ve bağlantı yolları betonunun kırılıp, temeli ile birlikte beton serim imalatı ile yenilenmesi, beton serimi imalatı ile yeni ilave apron yapılması, drenaj ve elektrik altyapının yenilenmesi, yeni heliport imalatı, yedek pist ve taksiyolları tamiratı, bataklık alanın ıslah edilmesi ile yeni verici kulesi ve binasının yapımı.

YER

Muğla

SÖZLEŞME TARİHİ

07.07.2017

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

30.07.2019