İŞVEREN

D.H.M.İ. Genel Müdürlüğü

PROJE KAPSAMI

Mevcut apron ve pistin beton kırımı ve temel kazısı işleri ve temel dolgusu imalatının tamamlanarak tamiri ile drenaj ve elektrik altyapı işleri.

YER

Samsun

SÖZLEŞME TARİHİ

GEÇİCİ KABUL TARİHİ

30.09.2016

30.10.2017